برنامه های پیش رو

لیست برنامه های پیش رو

عنوان

تاریخ

 توضیحات

همایش آخرین تحولات اقتصادی ایران

بهار 1402

برگزار شد

همایش چارچوب نظری مفاهیم خلق پول در بانکداری مدرن 15 تیرماه 1402

برگزار شد

Supply Chain Finance 15 تیرماه 1402

برگزار شد

آزمون‌های ادواری بخشنامه ها

26 تیرماه 1402

برگزار شد

کارگاه مکاتبات تجاری

5 و 12 شهریور 1402

برگزار شد

اصول و فنون مذاکره

31 مرداد و 4 شهریور 1402

برگزار شد

کارگاه کار تیمی

27 شهریور 1402

برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارت ارتباط مؤثر با تکیه بر شنود موثر

8 و 15 و 22 مهر 1402

برگزار شد

کارگاه مهارتهای ارائه

8 و 15 مهر 1402

برگزار شد

سمینار تاب آوری

9 آبان ماه 1402

مرحله اول برگزار شد

مهارت های منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

12 آذر ماه 1402

درحال برنامه ریزی

آزمون جامع

17 آذر ماه 1402

درحال برنامه ریزی

 

آخرین ویرایش: سه‌شنبه، 9 آبان 1402، 7:16 عصر