حمایت اطلاعاتی و مالی از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها

معرفی

آکادمی سامان، در حال حاضر از پایان‌نامه‌ها در مقاطع فوق لیسانس و دکتری و همچنین پژوهش‌هایی که در راستای اولویت‌های پژوهشی آن باشد طبق ضوابط و مقررات خود حمایت اطلاعاتی می‌کند. 

اهداف بانک سامان از حمایت پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها به شرح زیر است:

 • شناسایی و حمایت اطلاعاتی و مالی از پایان‌نامه‌هایی با موضوع مورد نیاز صنعت بانکداری.
 • کمک به هدایت پایان نامه ها به سمت نیازهای پژوهشی صنعت بانکی و استفاده بهتر از ظرفیتهای علمی کشور.
 • هدایت پایان نامه ها به سمت نیازهای اصلی بانک جهت رفع مشکلات موجود در بانک.
 • کمک به توانمندسازی پژوهشگران و محققین داخلی و خارجی برای انجام تحقیقات در حوزه خدمات مالی.


شرایط، الزامات و فرایندها

روش اجرایی بررسی و تصویب پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی:

 • آکادمی سامان موظف است به صورت سالانه نسبت به تعیین محورها و اولویت‌های پژوهشی اقدام و پس از تأیید و تصویب آنها به ترتیب در کارگروه بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و هیئت مدیره بانک نسبت به اطلاع‌رسانی آنها از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی تعیین شده از قبیل پایگاه اینترنتی بانک، شبکه‌های اجتماعی و ... اقدامات لازم را به عمل آورد.
 • دانشجویان متقاضی باید عنوان پایان‌نامه خود را در چارچوب یکی از اولویت‌های مصوب بانک انتخاب و در قالب فرم پروپوزال دانشگاه محل تحصیل به همراه فرم «درخواست همکاری پژوهشی» به شرح پیوست الف از طریق وبسایت آکادمی سامان ارسال کنند.
 • آکادمی سامان پس از دریافت درخواست از دانشجویان موظف است ظرف 10 روز کاری نسبت به بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در پروپوزال اقدام نماید. در صورت تأیید پروپوزال جهت تصویب مراتب در کارگروه بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی طرح و نتیجه آن به صورت کتبی به فرد متقاضی اعلام خواهد شد.
 • دانشجویان متقاضی باید پروپوزال تصویب شده در بانک را در دانشگاه محل تحصیل خود به تصویب رسانده و حداکثر ظرف یک ماه تصویر پروپوزال تصویب شده را برای آکادمی سامان ارسال نمایند.
 • پس از ارائه تصویر پروپوزال نهایی به آکادمی سامان قراردادی با عنوان «قرارداد رعایت موازین اخلاق پژوهش» به پیوست ج فی مابین دانشجوی متقاضی و بانک منعقد می‌گردد. قرارداد مذکور در دو نسخه تنظیم، امضا و مبادله خواهد شد.
 • پس از انعقاد قرارداد و دریافت درخواست متقاضی برای اطلاعات لازم جهت انجام پایان‌نامه اقدامات لازم توسط آکادمی سامان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
 • در صورتی که متقاضی درخواست تکمیل پرسشنامه اطلاعاتی و تکمیل آن توسط واحدهای سازمانی بانک را داشته باشد، می‌بایست مفاد پرسشنامه در کارگروه بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی تأیید و تصویب شود.
 • دانشجویان موظف هستند پس از تدوین پایان‌نامه و انجام دفاع یک نسخه الکترونیکی (PDF) از پایان‌نامه و مقالات منتشر شده حاصل از انجام پایان‌نامه یا رساله را برای آکادمی سامان ارسال کنند.


آخرین ویرایش: یکشنبه، 8 خرداد 1401، 9:03 صبح