معرفی مطالعات اقتصادی

گزارش‌های اقتصادی با هدف رصد آخرین تحولات اقتصادی مؤثر بر صنعت بانکداری و حوزۀ مالی، و پیش‌بینی روند آتی آنها تهیه می‌شوند.

در حال حاضر گزارشهای روتین به شرح زیر است:

  • گزارش تحولات اقتصادی: این گزارش‌ها شامل آخرین روند متغیرهای کلیدی اقتصاد با توجه به آمارهای منتشر شده محاسبه شده و در قالب نمودارها و جداول همراه با شرح مختصری ارائه می‌گردد. این گزارشها به صورت دوره ای (ماهانه، فصلی و سالانه) ارائه می‌گردد.
  • گزارش‌های تحلیلی صنایع: این گزارش‌ها شامل تحلیل بازار مهمترین صنایع هدف بانک از منظر اقتصاد کلان است، که برای هر صنعت به صورت سالانه ارائه میگردد.
  • گزارشهای پیمایشی اصناف: این گزارش‌ها شامل پیمایش از روندهای اصناف هدف بانک و اندازه‌گیری انتظارات فعالین این اصناف در خصوص روندهای آیندۀ صنف خود است. این گزارش‌ها برای هر صنف به صورت سالانه به روز می‌گردد.
  • گزارشات موردی: این گزارشها بنا بر درخواستها و نیازهای موردی تهیه می شوند و روندِ مرتبی برای به روز رسانی ندارند.


آخرین ویرایش: دوشنبه، 3 مهر 1402، 1:50 عصر