معرفی تحلیل های بانکداری دیجیتال و بانکداری نوین

تغییرات بنیادین ناشی از تحوّلات فنّاوری اطلاعات که از آن به عنوان ”تحوّل دیجیتال“ یاد می گردد، نه تنها بر تمامی حوزه های زندگی روزمره انسان تاثیرات شگرفی داشته است بلکه مفهوم ”اقتصاد“ را در قالب دانشی که به مطالعه رفتار انسان به عنوان رابطه‌ای میان اهداف و منابع کمیاب می‌پردازد، نیز متحوّل نموده و ”پارادایم اقتصاد هوشمند“ را  بوجود آورده است. پیاده سازی اقتصاد هوشمند با بهره گیری از تحوّلات فنّاوری اطلاعات ، فعّالیت حوزه های مختلف کسب و کار را تسهیل کرده و  رشد بهره وری اقتصادی را از طریق اقتصادی پویا، توانمند و رقابتی محقق می گرداند. این مهم که در ”سند بانکداری آینده و تحوّل دیجیتالی“ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفصیل به آن پرداخته شده است، تنها از طریق استقرار نظام ”بانکداری دیجیتال“ صورت خواهد پذیرفت.

با توجه  به سرعت بالا و حجم قابل توجه انتشار مقالات، گزارشات و داده های جدید هفتگی در حوزه های مختلف بانکداری دیجیتال در عرصه جهانی  و اهمیّت بسیار بالای "بانکداری نوین (نئو بنکبنگ)"، آکادمی سامان گزیده ای از آخرین اطلاعات روز دنیا و مقالات مرتبط با این حوزه ها را در قالب گزارشات و تحلیل های "بانکداری دیجیتال و بانکداری نوین" تحت عناوین متفاوت به صورت ماهانه هفتگی ارائه می دهد.

هدف از تدوین این گزارشات در کنار مولفه های همچون ”به اشتراک گذاری دانش“، ”آگاهی رسانی“ و افزایش پذیرش عمومی در سازمان نسبت به حوزه های مختلف "بانکداری دیجیتال“ و "بانکداری نوین" ، ارائه اطلاعات مذکور به نحوی است که در ذهن مخاطب منجر به طرح پرسش،  شکل گیری ایده های بهبود و در نهایت منشاء تغییرات مثبت عملیاتی در سطح سازمان گردند.


آخرین ویرایش: یکشنبه، 8 خرداد 1401، 8:46 صبح