سوالات متداول آموزشی

سوال 1:  نحوه اعلام اعتراض به نمرات به چه صورت است؟
پاسخ 1:   بزودی امکان ثبت اعتراض به نمره از طریق وبسایت آکادمی فعال می شود.

سوال 2:  از چه طریقی می توانم نمرات خود را مشاهده کنم؟
پاسخ 2:  نمایش نمره برای آزمون های ادواری فعال می باشد که با مراجعه به صفحه آزمون می توانید نمره خود را مشاهده بفرمایید.
             سایر آزمون ها بسته به شرایط ، ممکن است به منابع انسانی و سایر ادارات ارسال شود.

سوال 3:  آزمون ها در هر سال چند مرتبه برگزار می شوند؟
پاسخ 3:  با توجه به نوع آزمون، تعداد دفعات تکرار متفاوت است. اما به عنوان مثال آزمون های ادواری معمولا 2 مرتبه در سال برگزار می شود.

سوال 4:  چرا آزمون ها در ساعات عصر و یا روزهای تعطیل برگزار می شوند؟
پاسخ 4: 

سوال 5: چرا آزمون در ساعات اداری برگزار نمی شود؟
پاسخ 5:

سوال 6:  درصورتی که به دلایل خاصی موفق به حضور در آزمون نشدم، نمره به چه صورت اعمال می شود؟
پاسخ 6:  

این صفحه در حال تدوین است...

آخرین ویرایش: شنبه، 25 تیر 1401، 10:45 صبح