کتاب ها


 

 

مبارزه با پولشویی(مترجم: محمدرضا فرهادی پور)درخواست خرید


بانکداری خرد 2 (مترجم: محمد ضیایی بیگلدی)

درخواست خرید

اتیکت جادوی جذابیت(مولف: آرمان ولیان)

درخواست خرید

کتاب های چاپ شده

اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) (مولف: سهیل رایمند)درخواست خرید    مطالعه آنلاین    دانلود کتابتامین مالی و مدیریت طرح (مولف: دکتر حسین نقی پور)

درخواست خرید   مطالعه آنلاین    دانلود کتاب

ضمانت نامه های بانکی (ریالی) (مولف: سهیل رایمند)

درخواست خرید    مطالعه آنلاین   دانلود کتاب


 

کتاب های در دست چاپ

نام کتاب

بانکداری بین المللی


درخواست خریدآخرین ویرایش: یکشنبه، 9 مهر 1402، 2:11 عصر