همایش ها

همایش بزرگ آداب معاشرت در تجارت

همایش بزرگ آداب معاشرت در تجارت در فروردین سال 1398با محوریت آموزش نکات مهم در تعاملات تجاری و روزمره در سالن همایش های آدینه تهران برگزار گردید. در این برنامه علاوه بر سخنرانی آقای ولیان در خصوص مبحث مذکور ، از کلیه مدرسان بانک سامان نیز تقدیر به عمل آمد.آخرین ویرایش: چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 10:00 صبح