دستاوردها

آکادمی سامان در جهت به روز رسانی فرآیندهای آموزشی در سال 1395 در جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران شرکت کرد و موفق به اخذ تقدیرنامه 3 ستاره کیفیت گردید. این جایزه با همت انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران هر سال برگزار می گردد.جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

آخرین ویرایش: چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 9:01 صبح