معرفی و تاریخچه

آکادمی سامان در سال 1393 با هدف متمرکز نمودن فعالیت های آموزشی و پژوهشی بانک سامان در جهت توسعه و پرورش نیروهای نخبه و پژوهش های بانکداری آغاز به کار کرد. 

مدیریت و تامین آموزش ، انجام پژوهش های بانکی و اقتصادی در راستای نیازهای بانک و ارائه خدمات آموزشی به صنعت بانکداری عمده فعالیت های آکادمی سامان را تشکیل می دهد.

 

 آخرین ویرایش: دوشنبه، 3 مرداد 1401، 9:02 صبح