لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

تحول دیجیتال در صنعت کارگزاری

تحول دیجیتال در صنعت کارگزاری

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

با شروع همه‌گیری کووید 19 کارگزاری ها امیدوار بودند که بتوانند در مقابل اثرات این بحران دوام بیاورند و در نهایت به فعالیت‌های قبل از همه‌گیری بازگردند. اما پس از دو سال مقاومت در مقابل چالش‌ها، تأثیرات کووید-19 رفتار مشتریان را تغییر داده و کسب‌وکار کارگزاری ها را در بلندمدت بازتعریف نموده است. سال 2021 با فصل جدیدی از طرح‌های نوآورانه در حوزه تحول دیجیتال کارگزاری ها همراه بوده است. شرکت‌های فعال در  حوزه های مختلف صنعت کارگزاری مدل‌های کسب‎‌وکارشان را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و از فناوری های نوین جهت افزایش درآمد، بهبود کارایی و کاهش ریسک استفاده کرده اند. گزارش فعلی به تشریح دلایل لزوم پیوستن کارگزاری ها به تحول دیجیتال در دوسطح بین المللی و داخلی پرداخته، مزایای عملیاتی سازی موفق راهبرد تحول دیجیتال در صنعت کارگزاری را تشریح نموده و مروری اجمالی بر برترین کارگزاری های دیجیتال دنیا دارد.