لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

مدلهای کسب و کاری آینده صنعت بانکداری

مدلهای کسب و کاری آینده صنعت بانکداری

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

در حال حاضر  شکاف بزرگی مابین بانک های راهبر مشتری-محور که نقاط قوت متعددی در حوزه های مختلف توانمندی های حیاتی تحوّل دیجیتال دارا می باشند و رقبای آنها وجود دارد. تحقیقات نشان می دهد که این شکاف با توجه به سرعت تغییرات ناشی از همه گیری کووید-19 عمیق تر و چشمگیر تر شده است. با توجه به مطالب عنوان شده، امروزه بانک ها و موسسات مالی جهت نیل به موفقیّت می بایست از خرید و به کارگیری صرف فناوریهای روز دست کشیده و به تلاشهای اولویّت بندی شان در زمینه های: طراحی تجربه های جدید مشتریان، قرار دادن نوآوری در قلب توسعه محصول و ارائه خدمات، خلق اکوسیستمی از شرکاء که منجر به تسریع راه حل ها و افزایش چابکی می گردد، بپردازند و در یک کلمه تبدیل به  بانکی "متصّل" گردند.   این امر که بیش از گذشته اهمیّت یافته است، به تعهّد، عزم و اراده بالایی نیاز دارد  و کلید فراهم نمودن "تجربه مشتری" بهبود یافته و تقویت یافته، به عنوان زیر ساخت ضروری موفقیت بانک ها در آینده است. در واقع آندسته از بانک های خرد در آینده موفق هستند که یک مدل کسب و کاری برنده که توسط یک مدل عملیاتی حمایت می شود را داشته باشند. بنابراین شناخت مدل های کسب و کاری آینده صنعت بانکداری و نئو بانک ها و الگو برداری مناسب از آنها، دارای اهمیّت بسیار بالایی است.

در همین راستا،گزارش حاضر تلاشی جهت معرفی مدل های کسب و کاری آینده صنعت بانکداری و نئو بانک های مطرح دنیا است.