پرش به محتوای اصلی

صنف فروشندگان پارچه و پرده 1400

صنف فروشندگان پارچه و پرده 1400
از پشتیبان سایت در
Number of replies: 0


گزارشهای اصناف با مراجعه مستقیم به تعدادی از بنگاه های اقتصادی فعال در شهر تهران با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی آنها، انجام می گیرد. در این گزارش می خوانید:

  • فشار اقتصادی و گرانی اجناس در کنار تغییر الگوی تامین پوشاک به سمت تامین پوشاک آماده  به صورت مضاعف  سبب بی رونقی بازار پارچه  شده است
  • شرایط بازار پارچه در کشور از ابتدای شیوع ویروس کرونا مشابه خیلی دیگر از کالاها، به دلیل تعطیلی تالارها و کاهش مجالس و کاهش تردد مردم در بازار با تغییرات مشهودی مواجه بوده است
  • افزایش اجاره بها از سویی و کسادی کار از یوس دیگر موجب بحران و رکود عجیبی در این صنف شده است
  • آنچه در بازار پارچه فروشان رخ داده است، کسادی مفرط و مداوم می باشد.
  • متوسط درآمد و فروش واحدهای  این صنف  75 درصد کاهش داشته است
  • بین 15 تا 20 درصد پارچه فروشی ها، تعطیل شده و واحدهای خود را تحویل مالکان نموده اند
  • در شرایط کنونی بازار، مردم برای تهیه پارچه اقدام به خرید اینترنتی می کنند که بخشی از فروشندگان مجازی فعالان این صنف نیستند و باعث برهم زدگی در این رسته شغلی شده اند
  • 85 درصد از اعضای این اتحادیه در مکان های استیجاری فعالیت می کنند
  • گرانی ارز و کاهش توان مالی خانوار، بازار خرید پارچه های وارداتی را تنها برای قشر خاص حفظ کرده است
  • در مدت دو سال ،قیمت پارچه ایرانی 40 تا 50 درصد و پارچه خارجی 50 تا 200 درصد افزایش داشته است