لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

فرصت ها و چالش های پیش روی نئوبانک ها

فرصت ها و چالش های پیش روی نئوبانک ها

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

در یک دهه گذشته، بانک ها و موسسات مالی سنتی در بازار تقریباً با ثبات خود شاهد ظهور رقبای جدیدی بوده اند. این تازه واردان که به آنها "نئوبانک ها" گفته می  شود، به مشتریان سرویس ها و خدماتی همچون محصولات بدون کارمزد و نرخ سود بالاتر از بانک های سنتی ارائه کرده و این امکان را به ایشان می دهد تا کلیه عملیات بانکی خود را بر روی تلفن های همراهشان، بدون نیاز به هیچ گونه شعب فیزیکی (و بدون موجودیت شعب فیزیکی) دریافت کنند.این گزارش تلاشی جهت درک تم های اصلی فضای این بانک های نوین (نئو بانک ها) ، چشم انداز رشد و همچنین چالش های پیش روی آنها است.