لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

تفاوت های مدل های کسب و کاری بانک های سنتی، بانک های دیجیتال و نئو بانک ها

تفاوت های مدل های کسب و کاری بانک های سنتی، بانک های دیجیتال و نئو بانک ها

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

 صنعت بانکداری در کشورهای توسعه یافته برای سالهای متمادی تحت سلطه تعداد قلیلی از بانک ها و موسسات مالی-اعتباری ثبت شده، بوده است و تنها در چند سال اخیر تازه واردانی که تحت عنوان "نئو بانک ها" شناخته می شوند به عرصه رقابت بر سر سهم از بازار با آنها، قدم گذاشته اند.  تغییرات در قوانین و مقررات، سبک زندگی و رفتار مشتریان در سالهای اخیر، پنجره ای از فرصتهای جدید را برای این تازه واردان صنعت بانکداری باز کرده است. نئو بانک ها، فرم جدیدی از بانک های مستقیم (بانک های صرفاً آنلاین) هستند که در دهه گذشته ظهور یافته و مدل کسب و کاری بانکداری سنتی را به چالش کشیده اند. عرصه بانکداری در دهه گذشته با ظهور انواع جدید رقبای نشات یافته از توسعه تکنولوژیک و توسعه صنعت فینتک  تغییرات بزرگی را تجربه کرده است.در حالی که شباهت های  مشخصی بین  مدل های کسب و کاری بانک های دیجیتال و نئو بانک ها وجود دارد ولیکن  تفاوت های شگرفی ما بین مدلهای کسب و کاری آنها  با یکدیگر و همچنین با بانک های سنتی وجود دارد. به عنوان مثال برخی از تفاوت های اساسی در سطح هزینه های عملیاتی، کارایی عملیاتی هزینه های جذب مشتری، توانمندی پردازش داده و تفاوت در طراحی سازمان است.  در واقع می توان ادعا کرد که مدل های کسب و کاری مرتبط با فینتک ها می تواند  سهم قابل توجهی از سهم از بازار  بانک های سنتی را درصورت فائق آمدن  بر محدودیت هایشان، متعلق به خود گرداند.

این مقاله تلاشی جهت درک بهتر نحوه "خلق ارزش" نئو بانک ها بر اساس "مدل های کسب و کاری" آنها، جهت درک بهتر  کسب و کار این رقبای جدی بانک های سنتی می باشد.