پرش به محتوای اصلی

صنف فروشندگان تجهیزات ورزشی 1400

صنف فروشندگان تجهیزات ورزشی 1400
از پشتیبان سایت در
Number of replies: 0


گزارشهای اصناف با مراجعه مستقیم به تعدادی از بنگاه های اقتصادی فعال در شهر تهران با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی آنها، انجام می گیرد. در این گزارش می خوانید:

 • با وجود شیوع ویروس کرونا و رکود بازار و از همه مهم تر کاهش قدرت خرید مرئم، بازار لوازم ورزشی روزهای خوبی را سپری نمی کند 
 • تعطیلی مداری، باشگاه های ورزشی، پارک ها و امکان عمومی یکی از مهمترین عوامل رکود بازار می باشد
 • تولید کننده های داخلی توان تولید وسایل مورد نیاز را دارند اما ذائقه بازار به دلیل تاکید بر کیفیت، همچنان به سمت کالای خارجی می باشد
 • حدود 20درصد از بازار فروش آنلاین را در دستور کار قرار داده است
 • افزایش قیمت فولاد به عنوان یکی از اساسی ترین متریال دستگاه های ورزشی سبب افزایش چند برابری قیمت ها بوده است
 • فروشندگان مولفه هایی مثل تثبیت نرخ ارز، تسریع در ترخیص کالا را به عنوان شاخص های مثبت بازار نام برده اند 
 • رییس اتحادیه رقم 40 درصد ی را برای بیان افت فروش بازار فقط  نسبت به سال 1399 ، ذکر کرده است
 • فروشندگان در بازار ورزسی مرکزی نسبت به آینده بازار با توجه به عوامل مختلف اقتصادی خوش بینی بیشتری نسبت به سال گذشته دارند
 • به گفته رییس اتحادیه از شروع پاندمی کرونا تعداد زیادی از فروشندگلن جواز کسب خود را باطل کرده اند و سایرین هم به سختی هزینه های بتگاه را تامین می کنند
 • تولید کننده ها نیز با توجه به شرایط ، تولید را تا یک سوم کاهش داده اند
 • تنها مفر بازار در دو سال اخیر افزایش فروش از محل تجهیزات ورزشی خانگی بوده است
 • تولیدات داخلی تکافوی  تامین نیاز ورزشکاران حرفه ای را ندارد  و اکثر اجناس خارجی در بازار از طریق قاچاق تامین می شوند
 • 58 درصد از واحدها ی تولید با کاهش  تعداد مشتریان مواجه بوده اند.
 • میزان فیزیکی فروش 45 درصد از واحدها در سال جاری  در وضعیت ثبات یا صعودی قرار داشته  است. بنا به گمانه زنی فعالان این رقم در سال آتی به 56 درصد خواهد رسید.
 • ارزیابی صاحبان صنف برای سال آتی نشان از کاهش تعداد مشتریان برای 43 درصد از واحدها ی تولید دارد.
 • 38 درصد از جامعه اماری این پیمایش در زمره مشتریان فعال و غیر فعال بانک سامان بوده اند.
 • 47 درصد از صاحبین مشاغل در این صنف بخشی از نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین می کنند.
 • در سال جاری میزان سود آوری در  38 درصد از بنگاهها وضعیت صعودی و یا ثبات داشته است این رقم در سال آتی به  52  درصد افزایش خواهد یافت.
 • در حال حاضر48 درصد از واحدها در کسب و کار خود از روش خرید مدت دار استفاده می کنند.
 • از 38 درصد مشتریان بانک سامان 30  درصد از خدمات ارائه شده توسط بانک ابراز رضایت کرده اند.
 • در سال جاری 44 درصد از واحدها با ثبات و یا افزایش در مانده گردش مالی مواجه بوده اند. ارزیابی فعالان بازار حکایت از افزایش این رقم تا 85 درصد را خواهد داشت.