پرش به محتوای اصلی

صنف پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه 1400

صنف پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه 1400
از پشتیبان سایت در
Number of replies: 0

گزارشهای اصناف با مراجعه مستقیم به تعدادی از بنگاه های اقتصادی فعال در شهر تهران با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی آنها، انجام می گیرد. در این گزارش می خوانید:

 • بازار پوشاک یکی از اصنافی است که با شروع همه گیری کرونا و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی متعدد دچار رکود اساسی شده است به نحوی که از سال گذشته تا کنون نزدیک به 200 مورد ابطال جواز کسب وجود داشته است. شاخص های مختلفی بر عرضه و تقاضای وضعیت بازار پوشاک اثر گذاشته است و بازار ار از حالت تعادل خارج می کنند. قیمت مواد اولیه، دستمزد خیاط، اجاره مغازه و قدرت خرید مصرف کننده از جمله مواردی هستند که بر مقدار عرضه و تقاضا تاثیر گذاشته و شرایط فعلی بازار پوشاک را به حالت رکودی در آورده است.
 • شرایط اقتصادی به دو صورت باعث کسادی بازار پوشاک شده است. از طرفی تورم باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده شده است که نتیجه آن عدم وجود تقاضای کافی برای مقدار عرضه شده است. از طرف دیگر این تورم باعث افزایش هزینه های تولید عرضه کنندگان پوشاک نیز شده است. از جمله موارد تکمیلی بازدارنده، در ادامه بحث می توان به موارد زیر اشاره نمود: رقابت پوشاک ایرانی با خارجی،  سیاست های اشتباه ارزی، و عدم حمایت از تولید کننده
 • 59  درصد از واحدها با کاهش  تعداد مشتریان مواجه بوده اند.
 • ارزیابی صاحبان صنف برای سال آتی نشان از کاهش تعداد مشتریان برای 20  درصد از واحدها دارد.
 • میزان فیزیکی فروش 34 درصد از واحدها در سال جاری  در وضعیت ثبات یا صعودی قرار داشته  است. بنا به گمانه زنی فعالان این رقم در سال آتی به 69  درصد خواهد رسید.
 • در سال جاری 51  درصد از واحدها با ثبات و یا افزایش در مانده گردش مالی مواجه بوده اند. ارزیابی فعالان بازار حکایت از افزایش این رقم تا 73 درصد را خواهد داشت.
 • در سال جاری میزان سود آوری در  42 درصد از بنگاهها وضعیت صعودی و یا ثبات داشته است این رقم در سال آتی به  70  درصد افزایش خواهد یافت.
 • در حال حاضر47  درصد از واحدها در کسب و کار خود از روش خرید مدت دار استفاده می کنند.
 • 25 درصد از صاحبین مشاغل در این صنف بخشی از نیازهای مالی خود را از نظام بانکی تامین می کنند.
 • 34 درصد از جامعه اماری این پیمایش در زمره مشتریان فعال و غیر فعال بانک سامان بوده اند.
 • از 34 درصد مشتریان بانک سامان 26  درصد از خدمات ارائه شده توسط بانک ابراز رضایت کرده اند.