خبرهای سایت

مراسم افتتاحیه چهارمین دوره MBA

مراسم افتتاحیه چهارمین دوره MBA

از پشتیبان سیستم 2 (رسول کریمی) در
Number of replies: 0

مراسم افتتاحیه چهارمین دوره MBA با حضور مدیران ارشد بانک و دانشجویان منتخب