خبرهای سایت

افتتاح محل جدید آکادمی سامان

افتتاح محل جدید آکادمی سامان

از پشتیبان سیستم 2 (رسول کریمی) در
Number of replies: 0


محل جدید آکادمی سامان با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد بانک سامان روز دوشنبه 10 مهرماه 1402 در برج سامان افتتاح شد.