آموزش حرفه ای

  • دوره های بانکداری خرد: دوره های بانکداری خرد با همکاری موسسه آموزشی Retail Banking Academy و نظارت مستقیم آکادمی سامان برگزار می گردد.
  • دوره MIM: دوره کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل با رویکرد بانکی با همکاری دانشگاه Grenoble فرانسه و نظارت موسسه FNEGE در آکادمی سامان برگزار می گردد. تا کنون 3 دوره برگزار گردیده است.
  • دوره DBA: دوره دکترای کسب و کار با همکاری دانشگاه Grenoble فرانسه و نظارت موسسه FNEGE در آکادمی سامان برگزار می گردد. تا کنون 1 دوره برگزار گردیده است.


آخرین ویرایش: جمعه، 31 مرداد 1399، 2:43 عصر