معرفی و تاریخچه

آکادمی سامان در سال 1393 با هدف متمرکز نمودن فعالیت های آموزشی و پژوهشی بانک سامان در جهت توسعه و پرورش نیروهای نخبه و پژوهش های بانکداری آغاز به کار کرد. 

مدیریت و تامین آموزش ، انجام پژوهش های بانکی و اقتصادی در راستای نیازهای بانک و ارائه خدمات آموزشی به صنعت بانکداری عمده فعالیت های آکادمی سامان را تشکیل می دهد.آخرین ویرایش: جمعه، 31 مرداد 1399، 1:59 عصر