خبرهای سایت

آزمون آگاهی رسانی امنیت اطلاعات

آزمون آگاهی رسانی امنیت اطلاعات

از پشتیبان آموزش -مظاهری در
Number of replies: 0

همکاران گرامی 

این دوره طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت، برای تمامی پرسنل اجباری می باشد لذا خواهشمند است پس از مطالعه دوره ، در تاریخ 31 اردیبهشت از ساعت 16 الی 18 در آزمون پایانی دوره شرکت فرمایید.

باتشکر