خبرهای سایت

سوالات متداول آموزشی

سوالات متداول آموزشی

از پشتیبان سیستم در
Number of replies: 0

سوال 1: حداقل نمره قبولی کسب شده در دوره های آموزشی آکادمی سامان چند است؟

سوال 2: حداکثر غیبت مجاز در دوره های آموزشی چند ساعت است؟

سوال 3: آیا پس از گذراندن دوره مدرک ارسال خواهد شد؟

سوال 4: اگر در دوره ای نمره قبولی کسب نشود چه پیامدی دارد؟

سوال 5: آیا میتوان دوره ای را به صورت تکراری گذراند؟

سوال 6: نحوه محاسبه نمرات پایان دوره چگونه است؟

 

پاسخ 1:حداقل نمره قبولی در دوره های آموزشی 14 از 20 و 70 از 100 است.

پاسخ 2: حداکثر غیبت مجاز در دوره های آموزشی معادل 10 درصد از کل ساعت آموزشی دوره است.

پاسخ 3: برای کلیه دوره های 8 ساعته به بالا گواهینامه صادر و ارسال خواهد شد.

پاسخ 4: معمولا اگر در دوره نمره قبولی کسب نشود معادل هزینه ساخت دوره ، فراگیر مشمول کسر هزینه می گردد.

سوال 5: هیچ دوره ای تکراری برای فراگیر برگزار نخواهد شد.

سوال 6: نمره پایان دوره حاصل مجموع نمرات خودآزمایی ها، آزمون پایانی، مشارکت در کلاسهای آنلاین و نظر استاد دوره است.

(توسط خانم لواسانی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 7 اردیبهشت 1394، 5:51 صبح بوده است)